Informace o nás

 Lékařky:
 

 MUDr. Marie Duřpektová - praktická dětská lékařka
 dále pracuji jako specialistka v oboru alergologie a klinická imunologie

 

- v r. 1976 promoce
- v r. 1980 atestace I. stupně v oboru pediatrie
- v r. 1984 atestace II. stupně v oboru pediatrie
- v r. 1996 atestace v oboru alergologie a klinická imunologie

- privátní praxe od r. 1993
- běžná komunikace v angličtině a němčině

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUDr. Marie Poláková, PhD

- v r. 2009 získala v doktorském studijním programu v oboru Pediatrie akademický titul PhD
- v r. 2015 atestace v oboru pediatrie
- 2020 atestace v oboru alergologie a klinické imunologie
- běžná komunikace v angličtině

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sestry:

Kristýna Drápalová, DiS a Monika Rosecká


Kontakt

ordinace dětského lékaře

MUDr. Marie Poláková, PhD
MUDr. Marie Duřpektová
Pellicova 53a
60200 Brno


+420 543 245 888
+420 725 188 441